Thể thao Bộ Công an chỉ đạt được 15 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 7-2014. Đó là con số khá khiêm tốn bởi xét ở một khía cạnh nào đó thì đơn vị này luôn đóng góp cho thể thao nước nhà nhiều VĐV xuất chúng.