Sáng học văn hoá, chiều ôn luyện tiếng Anh, tối đến làm nhiệm vụ huấn luyện võ thuật. Đeo đuổi hiệp khí đạo từ lúc 10 tuổi, sau 4 năm Trần Minh Anh trở thành trợ giảng đắc lực cho thầy tại các CLB Aikido Hà Nội.