Jiu-Jitsu là một môn võ thuật tự do tại Brazil, để có thể đạt được cảnh giới cao nhất trong bộ môn này không phải ai cũng làm được.