Cuộc hôn nhân được tôn thờ nhất Hollywood đã kết thúc. Bây giờ là lúc người ta giật mình tự hỏi: phải chăng những người phụ nữ làm “kẻ thứ 3” sẽ không bao giờ có được hạnh phúc?